Revize do 1000V

Zajišťujeme veškeré výchozí a periodické revize, včetně odstranění revizních závad.

Služby:

  • revize elektroinstalace
  • revize hromosvodu
  • revize spotřebičů
  • revize EZS
  • revize hasicích přístrojů
  • revize veřejného osvětlení